Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies van Praktijk De Kleine Tuin.


Annulering

Als U om welke reden dan ook de afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zsm doorgeven. Ik werk niet met extra kosten die dan in rekening worden gebracht, maar als het vaker voorkomt, zullen we het hier wel over hebben in de sessies.


Betaling

De nota zal na afloop van de sessie per e-mail worden toegestuurd.

U bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of er een vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is en dient deze ook zelf te regelen.

Indien U een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van het termijn heeft voldaan, bent U van rechtswege invorderingskosten verschuldigd.


Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens de consulten. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit altijd zelf bij de hulpverlener aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts etc. Praktijk De Kleine Tuin is niet aansprakelijk voor materiële schade die je hebt geleden door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte eigendommen en overige goederen of beschadiging van materialen die in je eigendom zijn, tijdens of na een bezoek aan Praktijk De Kleine Tuin.


Vertrouwen

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht wanneer u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen.